Hiến tặng hiện vật (2 bộ áo dài ngũ thân) cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

Sáng ngày 21/11/2023 Áo dài Năm Tuyền tham dự khai mạc trưng bày, triển lãm hoạt động kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam; Tuần lễ Văn hoá, Du lịch – Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2023 và hiến tặng hiện vật (2 bộ áo dài ngũ thân) cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh.